Bif-nytt nr.2 2019

Postet av Brandbu IF den 28. Nov 2019

Det nærmer seg julen og det er på tide med årets siste Bif nytt.

Det er stor aktivitet i idrettslaget, noe over 1.100 medlemmer vitner om. Dette gjenspeiles også i et fyldig og innholdsrikt blad. Takk til alle gruppen som har bidratt med stoff og bilder.

Med dette ønsker jeg alle våre medlemmer en riktig God Jul!


0 Kommentar

Ny Lovnorm i Idrettslaget fra 1. januar 2020

Postet av Brandbu IF den 28. Nov 2019

Brandbu Idretsforening har etter informasjon fra Norges idrettsforbund vedrørende ny lovnorm for idrettslag, behandlet denne på hovedstyremøte 27.11.2019.

Ny lovnorm – vedtatt på Idrettstinget på Lillehammer i mai-19, har virkning fra 01.01.2020, er behandlet og vedtatt av Brandbu Idretsforening. 

Endringene i lovnorm finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/86ada031e90845ddb36836ec5b278784/oversikt---endringer-i-lovnormene.pdf

 

Tre viktige endringer som påvirker allerede førstkommende årsmøte:

 • Kontrollkomité og begrepet revisor er endret til «KONTROLLUTVALG».
  Kontrollutvalg skal alle idrettslag ha uansett størrelse, og utvalget skal
  bestå av minst to medlemmer og minst ett varamedlem.
  I praksis betyr dette at lovpålagte som skal velges er minimum 11 personer.
 • Valgbarhetsbestemmelsene:
  • Man er valgbar – og har stemmerett – det året man fyller 15 år (endret fra å måtte være fylt 15 år).
  • Arbeidstaker i over 20% stilling eller godtgjørelse over 1G er ikke valgbar
  • Medlem med økonomisk særinteresse i driften av klubben, som overstiger 1G er ikke valgbar
 • Minimumssats medlemskontingent kr 50 (redusert fra kr 100)

Den nye loven kan du laste ned og lese her. lovnorm-for-idrettslag-1.januar-2020.pdf


0 Kommentar

Antidoping seminar

Postet av Brandbu IF den 12. Nov 2019

Hans Jørgen Kvåle - Antidoping Norge

Hans Jørgen Kvåle hadde et interessant seminar for de frammøte på gårsdagens antidoping seminar. Lydhøre aktive, trenere og ledere fikk mange aha opplevelser på hva doping er og hva det gjør med den enkelte.

Som rent idrettslag skal alle våre utøvere over 15 år, trenere, ledere og tillitsvalgte igjennom opplegget for ren utøver. Dette er et viktig arbeid og som gir alle et innblikk i en problematisk bakside av idretten.

Alle vil etter hvert bli presentert opplegget og bedt om å gjennomføre opplærings delen av antidoping arbeidet. 

En lydhør gjeng på antidoping kveld


0 Kommentar

Ingen er homo i 2. divisjon

Postet av Brandbu IF den 6. Nov 2019

Da er det lagt ut billetter til dere til stykket «Ingen er homo i 2.divisjon» i Hadeland kultursal 19.november. Paneldebatt rundt temaet kl 18 i foajeen, selve stykket starter kl 19.

Det er også muligheter å kjøpe ekstra på vanlig måte, kr 130 per billett. Mer info her:https://kulturhadeland.no/program/?t=ingen-er-homo-i-2-divisjon&s=lr7g4z&fbclid=IwAR21u9vOvOijFmpNwXIlVwqWqlyntFpsWeZILHSAoCD0A-1Y9WaZFFnYKG0 


0 Kommentar

Styrkeløft ny gren i Bif

Postet av Brandbu IF den 6. Nov 2019

Da er det en glede å ønske styrkeløfter miljøet velkommen inn i klubben. Ekstraordinært årsmøte vedtok å opprette ny gruppe i laget. Her er Niklas Kanten omkranset av AU. Dette blir veldig bra. Når alt det formelle er på plass, blir det full aktivitet etter nyttår👍


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline