Meld deg inn via Min idrett eller prøv vår nye forenklede inn-meldingsrutine ved å trykke på bildet under. 


Bli medlem

Sett inn din adresse

Sett inn postnummer

Her velger du kjønn på nytt medlem

Her kan du velge din aktivitetsgruppe. Du kan gjøre flere valg.

Medlemskontingenten er for 2020 satt til kr. 150,- pr person. Vi har for tiden IKKE familiekontingent.

HUSK; medlemsfordel på 10% på alle kjøp i Intersport Brandbu.


Forsikringer

Forsikringsordningen i Nif. 

Som medlem i et Idrettslag, har alle barn frem til dagen de fyller 13 år, forsikring gjennom Barneidretts- og Klubbforsikring, hvor forsikringen betales av Nif. Her er lenke til forsikringsordningen; https://www.idrettsforbundet.n... 

Så lenge et medlem løser lisens i et særforbund, er det knyttet en ulykkesforsikring til lisensen. Denne gjelder da for den personen lisensen er betalt for og gjelder i henhold til vilkårene for den forsikringen. Den kan variere noe fra sørforbund til særforbund.

Når det gjelder voksne personer som deltar i aktiviteter og trening organisert av klubben, som ikke løser lisens og som ikke er organisert som konkurranse med lisensplikt, er det ingen klubb eller idrettsforsikring som gjelder. Da må den enkelte få dekket eventuelt skade som oppstår under slik trening, søke å få dekket dette på sin egen private ulykkesforsikring. Dette vil jo gjelde f.eks. voksne på helsebadingen, de som deltar i trimgruppa og kajakk.

Har du spørsmål rundt forsikringsordningene i norsk idretten, kan spørsmålene rettes til epost; medlem@brandbuif.no


Levert avIdrettenOnline