Babysvømming

Babysvømming er en familieaktivitet og den er for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget.

Gode grunne for å melde seg på:

 • Det er gøy
 • Fint som avkobling fra en stressende hverdag
 • Fysisk og psykisk stimulering for babyen

Maks 2 voksne per barn.

Kurspris er Kr. 1.000 for medlemmer i BIF. Kr. 1.150 for ikke-medlemmer, og i denne kursavgiften inkluderes medlemskap i Brandbu Idretsforening. 

Kursplass blir ikke bekreftet før medlemskontingent og kursavgift er betalt. Både medlemskontingent og kursavgift faktureres via minidrett. 

Betaling skal skje innen første kursdato.

Påmelding babysvømming

Babysvømming fra 0-2 år

Foto Norges svømmeforbund

Innhold

 • Hva er babysvømming?
 • Gode grunner til å delta på babysvømming
 • Når kan man starte med babysvømming?
 • Hvem kan lede babysvømming?
 • Hvor henvender jeg meg for å begynne på kurs?
 • Første gang på babysvømming
 • Forberedelser hjemme

Hva er babysvømming?

Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken.

Aktiviteten skal foregå på barnets premisser.

Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Skal søsken følge med, kreves minst en voksen for hvert barn som ikke er svømmedyktig. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.

Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved babysvømming. På samme linje vurderer vi bilturen til og fra.

Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

Gode grunner til å delta på babysvømming

 • Det er gøy!
 • Familien kan drive med en aktivitet sammen
 • Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og/eller avkobling for både barn og voksne.
 • Vann er et element der vi kan bevege oss lett i alle retninger. Vi har stor frihet i bevegelsene. Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land. Han/hun frigjøres fra en sittende eller liggende stilling.
 • I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk stimulering. For ikke å snakke om muligheten familien har til sosialt samvær. Man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer.
 • Babysvømming (hvis den blir fulgt opp) gir familien ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann eller i tilknytning til vann senere i livet. 

Når kan man starte med babysvømming?
I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Her vil vannets temperatur være en bestemmende faktor. De fleste som driver med babysvømming i Norge, setter en nedre aldersgrense på 6-8 uker, eller/og 4 kg (gjelder babys alder og vekt). Er temperatur og hygieniske forhold gunstige, trenger man altså ikke å sette noen nedre grense.

Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege.

Hvem kan lede babysvømming?
Aktiviteten ledes av en autorisert instruktør.

Hvor henvender jeg meg for å begynne på kurs?
Gå inn på https://www.tryggivann.no/ og meld dere på der. Søk etter babysvømming, Oppland, Gran, Brandbu if.

Første gang på babysvømming
Sett av god tid til besøket. Planlegg søvn og mating. En trøtt og sulten baby vil trives dårlig også i vannet.

Ta med ekstra håndklær og regn med at det kan være vått der man skal sette fra seg babyen inne i hallen. I vannet skal babyen ha på seg en liten tettvevet truse uten bleie. Trusen skal kunne fange opp eventuelt "ukontrollert utslipp".

La babyen få god tid til å venne seg til svømmehallmiljøet. God kroppskontakt er det som får den til å føle seg mest trygg. Babyen behøver ikke dusje før badet, men grundig kroppsvask er obligatorisk for alle andre. Tørk deg før du tar i babyen. Ta kontakt med instruktøren før dere går i vannet.

Tull et stort håndkle rundt babyen med en gang den løftes ut av vannet. (Ta av trusa først).

Etter bading kan du vaske eller skylle av klorvannet. Smør gjerne huden inne med litt fuktighetskrem til slutt.

Forberedelser hjemme
Før man går i bassenget er det viktig å forberede seg hjemme. Har man badekar kan man fylle det til randen og la babyen bevege seg her. Rommet bør være godt oppvarmet og minst mulig av babyens våte hud bør eksponeres i luft. Dersom en selv vil gå opp i karet sammen med babyen, bør en på forhånd ha vasket seg grundig.

Vel møtt!

Mvh Anja Broløkken

Autorisert Instruktør babysvømming 


Levert avIdrettenOnline